Termux Uygulamasını Açıp Sırasıyla Aşağıdaki Komutları Girin!

Komutlar:

pkg up -y

pkg install git -y

pkg install python -y

git clone https://github.com/maldevel/IPGeoLocation

cd IPGeoLocation

pip install colorama

pip install termcolor

python ipgeolocation.py -t Buraya İP adresini yazın