Kullanacağımız Uygulama Termux

pkg install git
pkg install python
pkg install python3
pip install requests
pip install config
git clone

https://github.com/sundowndev/PhoneInfoga.git

Toolu kurduk. Şimdi nasıl çalıştıracağımıza geçelim

1-cd PhoneInfoga
2-ls
3-chmod 777 ya da chmod +x phoneinfoga.py
4-ls
5-python -m pip install -r requirements.txt
6-python phoneinfoga.py
7-python phoneinfoga.py -n hedef numara örnek: +905555555555 (+90 şart yoksa çalışmaz.)