1) Loci Yöntemi
Hafıza sarayı veya zihin sarayı tekniği diye de geçen metot, asıl olarak hafızada
tutmak istenilen bilgilerin mekanlarla bağdaştırılması şeklindedir. Çok iyi bilinen
sokak, ev, okul hatırlamak istenilen bilgilerle eşleştirip belleğe yerleştirerek
uygulanır. Mekân ne kadar canlı olursa hatırlamak da o oranda kuvvetli olur.
Sherlock Holmes karakteri Loci yöntemini kullanma konusunda muazzam bir
örnektir.


2) Zincirleme Yöntemi

Hikâye oluşturma yöntemi olarak da bilinen yöntem, yeni öğrenilen bilgileri veya
kelimeleri peş peşe getirerek anlamlı ya da anlamsız ve komik bir hikâye
oluşturmadır. Çoğu interaktif ders videoları bu yöntemi kullanarak özellikle sözel
derslerde ezberi amaçlar.


3) Kanca Yöntemi

Özellikle yabancı dil eğitiminde etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Yabancı dildeki
kelimeleri hatırlayabilmek amacıyla Türkçede ki ses benzerliği olan kelimeleri
kullanmak bu yönteme bir örnektir.


4) Çivileme Yöntemi
Fonetik alfabe ile yapılan ve kanca yöntemini de içine alan bir metottur. Bu metotta
amaç kelimeleri fonetik alfabedeki rakamlara denk gelen harfler ile beynin hem sol
hem sağ lobunu etkin olarak kullanarak hatırlama yeteneğini attırmak ve hafızadan
en yüksek verimi almaktır.


5) İlk Harf Yöntemi
Öğrenilen kelime kavramlarını hatırlamak için ilk harflerinden anlamlı bir akrostiş
oluşturma tekniğidir. Lise derslerinden akılda kalan örnekleri: Fıstıkçı Şahap, H2SO4