Soru Kökünden Başlamak

Bir işi yaparken hangi amaçla yaptığımızı biliyorsak onu yapmak kolaylaşır. Bu yüzden önce soru kökünü okursanız, paragrafı okurken otomatik olarak beyin onu anlamaya ve çözmeye yönelik okuyacaktır.

Şıklara Göz Atmak

Hatta paragrafı okumadan önce şıklarla hızlıca göz atarsanız paragrafta size neyin anlatıldığını ve sizden ne istendiğini çok daha kolay anlayabilirsiniz. Bu bizim zihnimizde oluşan, “paragraf hangi konudan bahsediyor?” sorusunun bulunmasını sağlayacaktır. Soru kökünü okuduktan sonra, sadece göz atıyoruz şıklara.

Sizden İsteneni İyi Anlayın

Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayın. Bazen paragraf kökünde “yapılmamıştır”, “değinilmemiştir” gibi olumsuz ifadeler yer alır. Bunlara dikkat edin. Atlı çizili sözcükleri dikkatli okuyun. Yani soru bizden ne istiyor, “neden ben bu paragrafı okuyorum?” sorusunu bulmak ilk yapılması gerekendir.

Tüm Şıkları Mutlaka Okuyun

Bazen ilk şık çeldirici olabilir. Zamandan 6-7 saniye daha çok kazanmak için alttaki şıkları okumaz bazen öğrenciler. Oysa hemen yapılan işaretlemelerde karşılaşılan, paragrafla ilgili bir şıktır ancak diğer şıklar paragrafın konusunu, ana düşüncesini daha iyi anlatır. Siz hemen A’yı işaretlersiniz ve sınavdan sonra bu hatanız için çok geç olabilir.

Soruları Yazara Göre Cevaplayın

Soruları kendinize göre değil, soruda sizden istenilen şekilde yorumlayın. Paragraftaki düşünceye sahip olmayabilirsiniz ancak sizden istenen o paragrafta ne anlatıldığıdır. Bazen soruların cevabını şıklardan bile çıkarabileceğimizi düşünebiliriz, ama soruda istenen “Yazar bu konuda ne diyor?” benim için elmanın kabuğu sağlıklı iken yazar yapılan testlere değindirdiği için sağlıksız bulabilir ve paragrafta bunun üzerinde durabilir o yüzden yazarı iyi tanıyın.

Uzun sorulardan korkmayın!

Sorunun uzunluğu ile zorluğu çoğu zaman ters orantılıdır. Bir soru sayfanın tamamını kaplıyorsa o soru muhtemelen diğerlerine göre çok daha kolaydır. Uzun sorularda genellikle olay anlatılır ve olayları akılda tutmak daha kolay olduğu için soruyu daha kolay çözersiniz.

Son Kısımlar Önemli

Bir paragrafın ana düşüncesi genellikle son cümlededir. İstisnai durumlar olabileceğini göz ardı etmeden paragrafın ilk cümleleri yazarın temaya değineceği kısım olabilecekken, ana düşünceyi son cümlede arayın.

Pratik Yapın

Paragraf sorularını herkes çözebilir ama önemli olan sizden istenen sürede çözmenizdir. Bu yüzden pratik kazanıp hızlıca çözmek çok önemlidir. Pratik kazanmak için ise düzen bir şekilde soru çözmeniz gerekir. “Her gün en az 20-30 paragraf sorusu!” çözmek sizi hiç hata yapmadan ve çok hızlı okuyup anlayarak çözmenizi sağlayacaktır